Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 27 2013

silentlove
Trzeba się wypłakać, od tego mamy noce, by być słabym i tworzyć, bądź płakać. Dostaliśmy w posiadanie noc, by być ludźmi... Którymi nie jesteśmy za dnia.
— Piotr Tokarz
Reposted frommissbrodka missbrodka viamefir mefir

December 01 2013

silentlove
6483 1eb3
Reposted frombigevilgrin00 bigevilgrin00 viamefir mefir
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge

November 16 2013

silentlove
listopad to takie połączenie wszystkich poniedziałków roku

November 08 2013

silentlove

October 26 2013

9447 adfc 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
silentlove
5939 fd31
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon vianotforgetme notforgetme
4250 08ba
Reposted fromnameherhope nameherhope vianotforgetme notforgetme

October 22 2013

silentlove

October 20 2013

silentlove
1258 7a77
Reposted fromfatasfuck fatasfuck viajointskurwysyn jointskurwysyn

October 19 2013

silentlove
9306 377b

October 16 2013

silentlove
marzę o kawie z mlekiem rankiem podsuniętej do łóżka. niespodziewanym liście w kopercie. ciepłym promieniu słońca.
przynieś może
tylko mleko.
uśmiech listonosza
albo
chociaż się przyśnij
Reposted fromteczi teczi viaoluuu oluuu

October 15 2013

wedding
Reposted fromweheartit weheartit vianivea nivea
silentlove
5479 3302 500
Reposted fromscorpix scorpix vianivea nivea
silentlove
silentlove
9908 8417
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamefir mefir
silentlove
Wszystko sprowadza się do ostatniej osoby, o której myślisz przed snem. Właśnie tam jest Twoje serce
— ..
silentlove
Mówienie ludziom „nie” jest wspaniałą rzeczą, jest to część przebudzenia. I zrozum, to nie jest egoizm. Egoizmem jest wymaganie od innych, by żyli życiem, które akurat tobie wydaje się najwłaściwsze. To jest egoizm. Żyć swoim życiem nie jest egoizmem.
— Anthony de Mello
Reposted fromnawmi nawmi viamefir mefir

October 14 2013

silentlove
4013 149c
Reposted fromdusielecc dusielecc viakeepfit keepfit
silentlove
1200 bd26
Reposted fromretaliate retaliate viakeepfit keepfit
silentlove
6419 d96a
Reposted fromkeepfit keepfit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...